Gör din egen bok

Att skriva och ge ut en egen bok har länge varit en dröm för alla och i takt med att tekniken gjort det möjligt att trycka upp mindre upplagor av böcker har den minsta upplaga som krävs för att trycka en egen bok minskats.

Nu för tiden finns det till och med böcker som ges ut och säljs on demand d.v.s de trycks upp efter att någon beställt boken. Det finns flera olika företag som erbjuder tjänster så att man kan ge ut en egen bok.

För att undvika missförstånd så bör man skilja på två huvudinriktningar när det gäller att göra en egen bok – Egna fotoböcker och egna böcker med text.

  • Egen fotobok är ett lätt och smidigt alternativ till ett traditionellt fotoalbum.
  • Egen bok är en bok inom valfritt område som ges ut, inbunden eller pocket, som en vanlig bok.

Tryck en egen bok